Keramička krunica na metalu 1000 kn
keramička krunica - prednja ploha na metalu 800 kn
Keramička krunica na cirkonu 1500 kn
Keramička ljuskica 1300 kn
Keramička krunica (Empress) 1400 kn
Izbjeljivanje zubi (udlaga) 400 kn
Izbjeljivanje po zubnom luku 600 kn
Implantat 4600 kn